На 25.04.2020 г.,(събота) от 09:30 часа в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" гр.Велико Търново ще се проведе Десети национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”

о р г а н и з и р а т

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2020”