На --.--.202- г.,(събота) от 09:30 часа в Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе Единадесети национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”

о р г а н и з и р а т

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2023”