На 13.04.2019 г.,(събота) 09:30 часа Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе Девети национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване".

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ „ВАЛДЕНС ПОБЕДА”

о р г а н и з и р а т

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2019”