На 25.04.2020 г.,(събота) от 09:30 часа в Дворец на културата и спорта „Васил Левски” гр.Велико Търново ще се проведе Десети национален фолкорен фестивал "Болярско Надиграване".

Поради пандемията с COVID-19

и неясната прогноза кога ще приключи,

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ 2020”

няма да се проведе!

Пожелавам здраве и сили да се
справим със създалата се ситуация!

Да се видим и да танцуваме на
„БОЛЯРСКО НАДИГРАВАНЕ” през 2021г.!