Татяна Вълева (организатор) –
GSM:0885/350 083;

E-mail за контакти:
e-mail:pobedadance@abv.bg

Банкова сметка:

"Централна Кооперативна Банка" - клон Велико Търново
IBAN: BG82 CECB 9790 10D3 1098 00
BIC: CECBBGSF
В полза на: Сдружение Фолклорен ансамбъл "Валденс Победа"