ЦЕЛ:  Популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор.

Представяне творческият репертоар на клубовете, формациите, школите.

Изграждане и усъвършенстване на добро сценично и техническо изпълнение на изпълнителите.

Общи условия за участие:

 1. Право на участие имат всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
 2. Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
 3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).
 4. Групите заплащат такса за участие в размер на 10 лв. на човек по банков път и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите
 5. На всички участници организирано се осигуряват минерална вода и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.
 6. Всички клубове получават "ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ" за участие в конкурса.
 7. Група, която желае да участва във фестивала без конкурсен характер трябва да го отбележи в заявката.

Място на провеждане на Фестивала:

Дворец на културата и спорта „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Регламент за участие:

Първи етап на фестивала:

           І. „Българско хоро - Болярско надиграване”

Представяне на автентично, характерно хоро от етнографската област на Вашият клуб, формация, школа или автентично хоро, което силно Ви е впечатлило с времетраене до 3 мин.
Това хоро участва за награда – „Българско хоро - Болярско надиграване”

Критерии за оценяване:

 1. Автентичност на хорото.
 2. Запазване стила и характера на хорото от фолклорната му област.
 3. Техника на изпълнение.

Награден фонд за „Българско хоро – Болярско надиграване”

 1. Първо място – Парична награда, плакет и диплом.
 2. Второ място – Плакет и диплом.
 3. Трето място – Плакет и диплом.

ІІ. „Хореографска разработка – Болярско надиграване”
Представяне на хореографска разработка върху едно хорo с времетраене до 4 минути.
Това хоро участва за награда „Хореографска разработка – Болярско надиграване”

*Забележка: Ако танцов клуб не желае да се яви с хореографска разработка, то той изпълнява хоро по избор, което не се оценява от журито.

Критерии за оценяване:

 1. Разработка и композиция на хорото.
 2. Запазване стила и характера  на хорото от фолклорната му област.
 3. Техническо майсторство и емоционалност на танцьорите.

Награден фонд за „Хореографска разработка - Болярско надиграване”

 1. Първо място – Парична награда, плакет и диплом.
 2. Второ място – Плакет и диплом.
 3. Трето място – Плакет и диплом.

Оценяването на всеки клуб става веднага след изпълнението в Първи етап на фестивала.
Журиращите оценява от 1 до 6 по горепосочените критерии.
Двете хора се изпълняват в блок програма.

Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет, подреден по реда на изпълнение на хората и записан самостоятелно

Втори етап на фестивала:

Награда „Валери Вълев 2021” - създател  на „Болярско надиграване”.

Надиграване с „Чичовото”.
Започнете с най-разпространеното „Чичово“, а след това може да покажете и друг варианти, ако знаете.
Вторият етап протича като се явяват три танцови клуба едновременно с по пет танцьори определени предварително от хореографите.
Реда на танцуване на клубовете се запазва от първоначално изтегленият жребий.

Музиката е осигурена от организаторите и може да изтеглите от тук .

Критерии за оценяване:

Емоционално, технично и стилно изпълнение.
Оценяването на всеки клуб става веднага след изпълнението им.
Журиращите веднага вдигат табели с цифри от 1 до 10 по горепосочените критерии. Ако има еднакъв сбор оценки се играе отново до определяне на победител.

Награден фонд за наградата „Валери Вълев 2021”

1. Първо място –  плакет и диплом.
2. Второ място –  плакет и диплом.
3. Трето място –  плакет и диплом.

Допълнителни награди:

1. Награда на кмета – парична награда и диплом.
2. Награди на спонсори.
3. Награда „Царска корона” – Търновци номинират от участниците във фестивала „Най-красива Болярка” и „Най-красив Болярин”.

Жури

Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор.
Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането от Първи етап на Фестивала.
Класирането не подлежи на обжалване.

*Забележка: Паричните награди на печелившите клубове се превеждат само по банков път по сметки, предоставени от наградените клубове в срок до 3 (три) дни след приключване на Фестивала.
Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

Заявка за участие:

1. Заявки за участие (по приложения образец) се приемат до 08.06.2021 г. от менюто "Заявка".
В заявката задължително се посочват:

 • населено място
 • организация, която представя групата
 • име на групата
 • ръководител (трите имена, e-mail и телефон за обратна връзка)
 • брой участници
 • име, тактов размер и от коя етнографска област са хората, с които ще се представи клуба.
 • в кои етапи ще вземе участие клуба
 • участва във фестивала без конкурсен характер, ако това е Вашето желание.

2. Със заявката се внася 100 % от таксата за участие по банков път. При неявяване на групата сумата не се възстановява!
3. В платежното нареждане в графата „основание” задължително се записва: „Болярско надиграване” и името на групата.

Регистрация

Регистрацията на участниците във фестивала се извършва от 09:00 ч. до 9:30 ч. на 12.06.2021 год. (събота) в Двореца на културата и спорта „Васил Левски” – гр. Велико Търново от ръководителите на групите. Теглене на жребий за реда на представянето е в 9:45ч.