* попълването на това поле е задължително
Населено място: *
Организация която
представлява групата: *
Име на групата: *
Ръководител (трите имена): *
E-mail: *
Телефон за връзка: *
Брой участници: *
Първи етап на фестивала:
Този етап на фестивала включва изпълнението на две хора:
1. Име на българското хоро.
2. Хоро - „Хореографска разработка”
или волно хоро(не се оценява). *
Втори етап на фестивала:
Надиграване с „Чичовото”
Маркира се с ДА/НЕ: *
3. Група, която желае да участва във фестивала
без конкурсен характер:
3. Група, която желае да участва
във фестивала без конкурсен характер
трябва да го отбележи тук с ДА/НЕ: *
Прикачете копие от
платежно нареждане: *
Въведете кода от
картинката: *
ryT20

Банкова сметка:

"Централна Кооперативна Банка"-клон Велико Търново
IBAN: BG82 CECB 9790 10D3 1098 00
BIC: CECBBGSF
В полза на: Сдружение Фолклорен ансамбъл "Валденс Победа"